Z vašej krajiny nie je bohužiaľ možné zadať objednávku. Zákazníci ze slovenska mohou momentálně nakoupit pouze na www.gastroshop24.cz


O nás

Firma Gastroshop24, ktorá pôsobí po celej Českej republike, vám ponúka vybavenie akejkoľvek gastroprevádzky. Návrh, konzultácie, dodávka, predanie diela a servis zaisťujeme na nami dodané zariadenia po celej republike.

Máme skúsenosti s dodávkami gastrotechnológie pre hotely, reštaurácie, rýchle občerstvenia, pivnice, bary, školské jedálne, podnikové jedálne, vývarovne, výrobne, kaviarne, pizzerie, nápojové technologie pre pitný režim, bufety, športové štadióny, steak reštaurácie, herne, coffee breaky.

Velkoobchod

Pre obchodné, servisné, projekčné firmy a spoločnosti máme pripravenú špeciálnu ponuku z odboru gastrotechniky. Na požiadanie zaisťujeme dovoz veľkokuchynkého zariadenia od výrobcov podľa požiadaviek ich odberateľov. Sledujeme vývoj nových trendov a následne doporučujeme našim veľkoodberateľom v odbore gastro.

Maloobchod

Na kľúč navrhneme vybavenie gastro pre akékoľvek prevádzky reštaurácií, barov, jedální, hotelov, rýchleho občerstvenia, výdajov. Následne dodáme, nainštalujeme, odborne zaškolíme a uvedieme do prevádzky vrátane následného záručného i pozáručného servisu.

Projekce

Sprievodný náčtrt a finálný projekt s dôrazom na hygienické normy a stavebnú pripravenosť ponúkame prevádzkovateľom ako riešenie pre dokonalú prevádzku. V spolupráci so stavebnými projektantami zaistíme konzultácie s nami dodávanou technológiou.

Servis

Servis zaistíme na nami dodávané gastrozariadenia alebo po dohode i na iné značky. Servis a repasy na staršie výrobky, zaistenie revízií, pravidelných kontrol, čištenie a sanitáciu. NON-STOP servis zaisťujeme pre V.I.P. klientov ako zmluvných partnerov.

Konzultace

Navrhneme technológiu s ohľadom na prevádzku, lokalitu a kapacitu gastroprevádzky. Cieľom je dodať funkčnú prevádzku bez zbytočných nákladov na nevyužité zariadenie. Poradíme zariadenie pre daný jedelniček jednotlivých prevádzok. Našim cieľom je dodať výkonné a funkčné zariadenie k spokojnosti zákazníkov i prevádzkovateľov. Doporučíme ekonomické zariadenie s rýchlou návratnosťou investícií.

Zajištení HACCAP

Doporučíme alebo zaistíme školenie na HACCAP.- systém preventívnych opatrení (kritických kontrolných bodov) slúžiaci k zaisteniu zdravotnej nezávadnosti potravín a pokrmov počas všetkých činností súvisiacich s ich výrobou napr. spracováním, skladováním, manipuláciou, prepravou a prejdeme konečnému spotrebiteľovi.

Školení obsluhy

Na nami dodané gastrozariadenie zaistíme počiatočné a následné pravidelné školenie obsluhy tak, aby boli využité maximále funkcie a možnosti prípravy. Ďalej ponúkame zaistenie školení bezpečnosti práce v jednotlivých gastroprevádzkach a školenie obsluhy pre ekonomickú prevádzku gastrotechniky.

Návrhy technologií a nápojových systémů

Predbežné návrhy a odporúčania pre danú gastroprevádzku konzultujeme s našimi zákazníkmi. Varnú techniku, chladenie i nápojové systémy odporúčame podľa ekonomických a kapacitných možností pre ľubovolnú gastroprevádzku s možnosťou leasingu.